Sök till Brunnsbo Musikklasser senast den 6 februari 2015!

Går du i trean? Älskar du att sjunga? Skulle du vilja gå på en skola där musik står på schemat varje dag?

Sök till Brunnsbomusikklasser!

Sista anmälningsdag är den 6 februari 2015.

Beställ anmälningsfolder från Brunnsboskolan på telefon 031-366 86 50 eller 031-366 86 66. Ladda hem Ansökningingsfolder2015  som pdf.

Anmälningsfolder skickas ut i januari 2015. Därefter kallas till provsjungningar där eleverna prövas individuellt avseende musikalitet, gehör, sångröst, rytmsinne och tonsäkerhet. Efter provsjungningar antas 25 – 30 elever till år 4 med start hösten 2015.