Går du i trean? Älskar du att sjunga? Skulle du vilja gå på en skola där musik står på schemat varje dag? Brunnsbo Musikklasser har funnits sedan 1985, och ger barn i Göteborgsområdet möjlighet att utveckla sitt musikintresse och bygga en grund för fortsatt musicerande resten av livet. Vid sidan av skolarbetet händer mycket annat spännande och roligt – konserter, skivinspelningar, medverkan i TV, teater och operauppsättningar och utbyte med ungdomar i andra länder.

Sista ansökningsdag är 10 januari. Tacka ja eller nej till erbjuden plats senast den 25 februari 2022.

Ansökan följs av provsjungningar där eleverna prövas individuellt avseende musikalitet, gehör, sångröst, rytmsinne och tonsäkerhet.

Brunnsboskolan

  • Sista ansökningsdag är 10 januari
  • Antagningsprov genomförs med början på mitten av januari
  • Elever i hela staden som går i årskurs 3 ansöker till Brunnsbo Musikklasser för att antas till årskurs 4
  • Ansökan till de högre klasserna görs individuellt. Plats kan erbjudas efter godkänt test och endast ifall plats finns i den klass man ansöker till
  • Har du fått erbjudande om plats i musikklass ska du tacka ja eller nej senast 25 februari

Tänk på att även göra en ansökan till Grundskoleförvaltningens övriga skolor. Om du inte får en plats i musikklass och inte har gjort en ansökan om skolplats till Grundskoleförvaltningens kommunala skolor, inför läsåren 2022–2023, kommer du att få en skolplacering utifrån grundskoleförvaltningens regler. Du hittar all information om att söka skola här www.goteborg.se/onskaskola  

Du som bor utanför Göteborg kan också söka till musikklasserna!