Går du i trean? Älskar du att sjunga? Skulle du vilja gå på en skola där musik står på schemat varje dag? Brunnsbo Musikklasser har funnits sedan 1985, och ger barn i Göteborgsområdet möjlighet att utveckla sitt musikintresse och bygga en grund för fortsatt musicerande resten av livet. Vid sidan av skolarbetet händer mycket annat spännande och roligt – konserter, skivinspelningar, medverkan i TV, teater och operauppsättningar och utbyte med ungdomar i andra länder.

Ansökan för läsåret 2020/2021 har öppnat! KLICKA HÄR, eller tryck på knappen ”ANSÖK HÄR”, för att komma vidare till ansökningssidan på GöteborgsStad. Ansök senast 15 dec 2019!

Läs igenom vår instruktion innan du ansöker. Detta är extra viktigt om du söker till årskurs 7 – 9.

Ansökan följs av provsjungningar där eleverna prövas individuellt avseende musikalitet, gehör, sångröst, rytmsinne och tonsäkerhet.


Även du som bor utanför Göteborg kan söka till musikklasserna. Kontakta oss för mer information.