Ansökan Öppen till HT2021

Går du i trean? Älskar du att sjunga? Skulle du vilja gå på en skola där musik står på schemat varje dag? Brunnsbo Musikklasser har funnits sedan 1985, och ger barn i Göteborgsområdet möjlighet att utveckla sitt musikintresse och bygga en grund för fortsatt musicerande resten av livet. Vid sidan av skolarbetet händer mycket annat spännande och roligt – konserter, skivinspelningar, medverkan i TV, teater och operauppsättningar och utbyte med ungdomar i andra länder.

Ansökan för höstterminen 2021 är öppen mellan 15 januari 2021 – 15 februari 2021. Ansökan följs av provsjungningar där eleverna prövas individuellt avseende musikalitet, gehör, sångröst, rytmsinne och tonsäkerhet.

Även du som bor utanför Göteborg kan söka till musikklasserna.

Välkommen att söka till Brunnsbo musikklasser!

Det närmar sig! Snart öppnar ansökan till Brunnsbo musikklasser!

Körsången är en viktig del av skolarbetet. Musik står på schemat nästan varje dag, såsom körsång, gehörslära, röstvård, musiklyssnande, musikhistoria och allmän musiklära.

Musikklasserna har ett mycket gott renommé och gör mängder av konserter, skivinspelningar, resor i Sverige och utomlands. Vi samarbetar med de större kulturinstitutionerna som t ex GöteborgsOperan, Göteborgs Symfoniker och GWO.

Kursplanen i andra ämnen är densamma som för vanliga klasser, och musikklasseleverna har samma möjlighet som andra att söka till gymnasiet.

Alla elever som går i åk 3 kan söka. Eleverna antas efter antagningsprov till åk 4. Ansökan till åk 5-9 tas emot i mån av plats. Länk kommer att läggas upp och finnas sökbar från den 15 november (se Ansökan i Menyn). Antagningsprov sker under vårterminen 2020. Tid meddelas så snart ansökningarna behandlas.

Välkommen med din ansökan senast den 15 december! (obs: länk till ansökan kommer inom kort)

Sök till Brunnsbo Musikklasser senast den 8 februari 2016!

Går du i trean? Älskar du att sjunga? Skulle du vilja gå på en skola där musik står på schemat varje dag?

Sök till Brunnsbomusikklasser!

Sista anmälningsdag är den 8 februari 2016.

Beställ anmälningsfolder från Brunnsboskolan på telefon 031-366 86 50 eller 031-366 86 66. Ladda hem Ansökningsfolder2016  som pdf.

Anmälningsfolder skickas ut i januari 2016. Därefter kallas till provsjungningar där eleverna prövas individuellt avseende musikalitet, gehör, sångröst, rytmsinne och tonsäkerhet. Efter provsjungningar antas 25 – 30 elever till år 4 med start hösten 2016.

Sök till Brunnsbo Musikklasser senast den 6 februari 2015!

Går du i trean? Älskar du att sjunga? Skulle du vilja gå på en skola där musik står på schemat varje dag?

Sök till Brunnsbomusikklasser!

Sista anmälningsdag är den 6 februari 2015.

Beställ anmälningsfolder från Brunnsboskolan på telefon 031-366 86 50 eller 031-366 86 66. Ladda hem Ansökningingsfolder2015  som pdf.

Anmälningsfolder skickas ut i januari 2015. Därefter kallas till provsjungningar där eleverna prövas individuellt avseende musikalitet, gehör, sångröst, rytmsinne och tonsäkerhet. Efter provsjungningar antas 25 – 30 elever till år 4 med start hösten 2015.

Sök till Brunnsbo Musikklasser senast den 7 februari 2014!

The Best of it All
Foto: Sten Dereman

Går du i trean? Älskar du att sjunga? Skulle du vilja gå på en skola där musik står på schemat varje dag?

I Brunnsbo Musikklasser ägnar vi oss åt sång, gehörslära, röstvård, musiklyssnande, musikhistoria och allmän musiklära. Att sjunga tillsammans i kör är en viktig del av skolarbetet. Dessutom gör vi mängder av framträdanden, skivinspelningar, resor och samarbeten med större kulturinstitutioner som GöteborgsOperan.

På Brunnsboskolan finns idag musikklasser från skolår 4 till 9, en klass i varje skolår. Varje år antas 25-30 elever till skolår 4. Kursplanen i andra ämnen är den samma som för vanliga klasser, och musikklasseleverna har samma möjlighet som andra att söka till gymnasiet.

Alla elever som går i skolår 3 och tillhör Göteborg, Ale, Härryda, Kungälv, Mölndals, Partille och Öckerö kommuner kan söka. Elever från andra kommuner behöver ett intyg som visar att hemkommunen erlägger fastställd avgift för skolgång i musikklasserna.

Prövning för antagning till skolår 4 sker under vårterminen 2014. Eleverna prövas individuellt när det gäller allmän musikalitet, i första hand gehör, sångröst, rytmsinne och tonträffning. Tid för antagningsprovet meddelas så snart anmälningarna behandlats. Efter provsjungningar under våren antas 25-30 elever till år 4 med start hösten 2014.

Har du frågor, hör av dig till Kicki Rosén Bejstam, musikalisk ledare, på 031-366 86 66.

Ladda hem Brunnsboansökan2014  Sista anmälningsdag är 7 februari 2014.

Välkommen till Brunnsbo Musikklasser!

Att gå i musikklass innebär musik på schemat varje dag. Musiktimmarna ägnas åt sång och körsång, gehörslära, röstvård, musiklyssnande, musikhistoria och allmän musiklära. Repertoaren har stor bredd – där finns allt från de traditionella körsångerna till nutida musik och folkmusik. I dag finns musikklasser från år 4 till år 9, en klass i varje årskurs.

Musikklasseleverna har precis samma möjligheter som andra elever att söka vidare till gymnasiet, eftersom kursplanen i alla ämnen är densamma som i övriga grundskolan.

Vill du stödja musikklassernas konsertverksamhet?
Bli medlem i Brunnsbo Musikklassförening! Sätt in 150 kronor på postgiro 51 90 63-2.