Brunnsbo musikklasser har fått ett stipendium av W:6

Flickkören kommer att resa till Kina i december och genomföra konserter i sju olika städer, kring Shanghai-området. Nu närmar sig resan! Den går av stapeln 25:e december 2019, och kören, några föräldrar och musiklärare tillsammans med franska musiker, ger sig ut på en 10 dagar lång turné.
Tack vare stipendier bland annat av ordenssällskapet W:6 och sponsringar blir resan möjlig. Kinesisk musik har komponerats särskilt för resan och kommer att framföras i konserthusen. Om du också vill sponsra eller skänka ett bidrag för att göra Kina-resan möjlig hör av er till Kicki Rosén Bejstam, musikpedagog för Brunnsbo Musikklasser. Tack till ordenssällskapet W:6 som sponsrat ett bidrag.

Bilden: Patrik Wirefeldt och Kicki Rosén Bejstam, musiklärare för Brunnsbo musikklasser, tar emot stipendium från ordföranden i ordenssällskapet W:6.

Beställ vår jubileumsbok!

2010 fyllde Brunnsbo Musikklasser 25 år. Vi firade med en stor jubileumskonsert i Göteborgs Konserthus den 1 juni. Vi har gjort en jubileumsbok med massor av fina bilder och minnen från åren som gått. Dessutom ingår en DVD med filmklipp från tv-framträdanden, konserter och resor.

Beställ boken genom att skicka ett brev till info@brunnsbomusikklasser.nu. Boken kostar 100 kronor + porto.

Välkommen till Brunnsbo Musikklasser!

Att gå i musikklass innebär musik på schemat varje dag. Musiktimmarna ägnas åt sång och körsång, gehörslära, röstvård, musiklyssnande, musikhistoria och allmän musiklära. Repertoaren har stor bredd – där finns allt från de traditionella körsångerna till nutida musik och folkmusik. I dag finns musikklasser från år 4 till år 9, en klass i varje årskurs.

Musikklasseleverna har precis samma möjligheter som andra elever att söka vidare till gymnasiet, eftersom kursplanen i alla ämnen är densamma som i övriga grundskolan.

Vill du stödja musikklassernas konsertverksamhet?
Bli medlem i Brunnsbo Musikklassförening! Sätt in 150 kronor på postgiro 51 90 63-2.