Lärare

Brunnsbo musikklasser startades år 1985 under ledning av Anne Johansson och Kerstin Ricklund som de första musikklasserna i Göteborg. Fram till 2012 resp 2015 var de ansvariga för verksamheten.

Idag är Kicki Rosén Bejstam och Patrik Wirefeldt körledare för musikklasserna.

Musikklasserna erbjuder barn i Göteborgsområdet möjlighet att utveckla sitt musikintresse och bygga en grund för fortsatt musicerande resten av livet.

I Brunnsbo Musikklasser går man från årskurs 4 till och med årskurs 9. Här finns också en flickkör och gosskör.

Roliga skoldagar!

Årskurs 4 övar på att ställa upp sig under tystnad, denna gång i regnjackefärg-ordning.

Att gå i musikklass innebär musik på schemat varje dag. Musiktimmarna ägnas åt sång och körsång, gehörslära, röstvård, musiklyssnande, musikhistoria och allmän musiklära. Repertoaren har stor bredd ­ där finns allt från de traditionella körsångerna till nutida musik och folkmusik. Musikklasseleverna har samma förutsättningar som andra elever att sedan söka vidare till gymnasiet, eftersom kursplanen i andra ämnen är densamma som i övriga grundskolan.

Brunnsbo Musikklasser har under åren medverkat i så väl opera, musikal och teateruppsättningar som TV och skivinspelningar.

Två gånger om året framträder alla klasserna tillsammans. Den stora vårkonserten, i Annedalskyrkan och lucia- och julkonserten i Johannebergskyrkan. Under december gör musikklasserna också många uppskattade luciatåg runt om i Göteborg.

Vi träffar likasinnade runt om i världen

Eleverna har ett rikt utbyte med andra ungdomar både i Sverige och utomlands, och har gjort turnéer till bland annat Danmark, Norge, Finland, England, Belgien, Österrike, Italien, Kroatien, Grekland, Ungern, Spanien, Tjeckien, Ryssland, Skottland och Kina.

Konserter är en favorit på skolschemat!

Brunnsbo Musikklasser gör ofta framträdanden i kyrkor, på företag och i föreningar. Musikklasseleverna har också medverkat vid flera större evenemang och i teateruppsättningar, bland andra Den Lycklige Prinsen på Lillan, Folkungasagan på Angeredsteatern, Nötknäpparen i Konserthuset, Jultrad i Ton på GöteborgsOperan, Snögubben, Kristina från Duvemåla, La Bohème, Trollflöjten och Evita också  på GöteborgsOperan. Några klasser har också varit med i framförandet av  Carl Nielsens Fynsk forår, Carl Orffs Carmina Burana med Göteborgssymfonikerna och Mahlers 8:e symfoni på GöteborgsOperan. Det finns också ett etablerat samarbete med Göteborg Wind Orchestra, bland annat Strålande Jul konserter i Domkyrkan.