Lärare

Brunnsbo musikklasser startades år 1985 under ledning av Anne Johansson och Kerstin Ricklund som de första musikklasserna i Göteborg. Fram till 2012 resp 2015 var de ansvariga för verksamheten.

Idag är Kicki Rosén Bejstam och Patrik Wirefeldt körledare för musikklasserna.

Musikklasserna erbjuder barn i Göteborgsområdet möjlighet att utveckla sitt musikintresse och bygga en grund för fortsatt musicerande resten av livet.

I Brunnsbo Musikklasser går man från årskurs 4 till och med årskurs 9. Här finns också en flickkör och gosskör.

Roliga skoldagar!

Årskurs 4 övar på att ställa upp sig under tystnad, denna gång i regnjackefärg-ordning.

Att gå i musikklass innebär musik på schemat varje dag. Musiktimmarna ägnas åt sång och körsång, gehörslära, röstvård, musiklyssnande, musikhistoria och allmän musiklära. Repertoaren har stor bredd ­ där finns allt från de traditionella körsångerna till nutida musik och folkmusik. Musikklasseleverna har samma förutsättningar som andra elever att sedan söka vidare till gymnasiet, eftersom kursplanen i andra ämnen är densamma som i övriga grundskolan.

Brunnsbo Musikklasser har under åren medverkat i så väl opera, musikal och teateruppsättningar som TV och skivinspelningar.

Två gånger om året framträder alla klasserna tillsammans. Den stora vårkonserten, i Annedalskyrkan och lucia- och julkonserten i Johannebergskyrkan. Under december gör musikklasserna också många uppskattade luciatåg runt om i Göteborg.

Vi träffar likasinnade runt om i världen

Eleverna har ett rikt utbyte med andra ungdomar både i Sverige och utomlands, och har gjort turnéer till bland annat Danmark, Norge, Finland, England, Belgien, Österrike, Italien, Ungern, Spanien, Tjeckien, Ryssland & Skottland.

Konserter är en favorit på skolschemat!

Brunnsbo Musikklasser gör ofta framträdanden i kyrkor, på företag och i föreningar. Musikklasseleverna har också medverkat vid flera större evenemang och i teateruppsättningar, bland andra Den Lycklige Prinsen på Lillan, Folkungasagan på Angeredsteatern, Nötknäpparen i Konserthuset, Jultrad i Ton på GöteborgsOperan, Snögubben, Kristina från Duvemåla, La Bohème, Trollflöjten och Evita också  på GöteborgsOperan. Några klasser har också varit med i framförandet av  Carl Nielsens Fynsk forår, Carl Orffs Carmina Burana med Göteborgssymfonikerna och Mahlers 8:e symfoni på GöteborgsOperan. Det finns också ett etablerat samarbete med Göteborg Wind Orchestra, bland annat Strålande Jul konserter i Domkyrkan.